POMPY PALIWA

ELEKTRYCZNE POMPY PALIWA - INSTALACJA I OBSŁUGA

 
Elektryczne pompy paliwa stosowane obecnie w samochodach gwarantują pewne zasilanie silnika paliwem, pod warunkiem prawidłowego montażu i eksploatacji. Ich żywotność producenci obliczają na 200 – 300 tys. km. Pomimo tego, że żywotność elektrycznych pomp paliwa jest duża, to można spotkać się ze s...

ELEKTRYCZNE POMPY PALIWA - INSTALACJA I OBSŁUGA

 
Elektryczne pompy paliwa stosowane obecnie w samochodach gwarantują pewne zasilanie silnika paliwem, pod warunkiem prawidłowego montażu i eksploatacji. Ich żywotność producenci obliczają na 200 – 300 tys. km. Pomimo tego, że żywotność elektrycznych pomp paliwa jest duża, to można spotkać się ze skróceniem ich żywotności. Niestety w większości przypadków uszkodzenie pompy jest spowodowane przez niewłaściwą eksploatację. W przypadku elektrycznych pomp paliwa rygorystyczne stosowanie się do zaleceń producentów ma szczególne uzasadnienie.
Producenci w pojazdach montują różnego typu pompy paliwa. Pierwotnie elektryczne pompy paliwa znajdowały się na zewnątrz zbiornika. Dlatego określane są pompami zewnętrznymi lub liniowymi (bo znajdowały się w linii przewodów paliwowych). Obecnie najczęściej znajdują się wewnątrz zbiornika, dlatego nazywa się je wewnętrznymi. Tworzą tak zwany zespół zasilania paliwem, w skład którego wchodzą: pompa, sitko, obudowa, czujnik poziomu paliwa, a często jeszcze filtr paliwa i regulator ciśnienia. Niezależnie jak zbudowany jest taki zespół, uszkodzeniu ulega najczęściej pompa paliwa. Jest to silnik elektryczny w dolnej części którego znajduje się element tłoczący paliwo. Może on mieć różną budowę. Wyróżniamy pompy: promieniowe, spiralne, rolkowe i turbinowe. Jeżeli pompa ulegnie uszkodzeniu trzeba ją wymienić na nową.

Dobranie pompy

Przy dobieraniu pompy należy zwrócić uwagę na jej budowę zewnętrzną oraz parametry techniczne. Najpierw określamy czy jest to pompa zewnętrzna czy wewnętrzna. Pompa zewnętrzna może mieć różną: średnicę, długość, podłączenie elektryczne i podłączenie z instalacją paliwową (różne średnice, mocowanie na cybant lub gwint). Pompy wewnętrzne mają bardziej zróżnicowaną budowę zewnętrzną. Oprócz: średnicy, długości, podłączenia elektrycznego i połączenia z instalacją paliwową, należy zwrócić uwagę na sposób mocowania sitka lub sitek, oraz czy pompa ma dodatkowe zawory, uszczelnienia, zwężki lub przelewy zamontowane na korpusie. Parametry pompy to ciśnienie i wydatek paliwa oraz typ pompowanego paliwa. Istotne jest ciśnienie jakie pompa ma utrzymać w systemie. Ze względu na ciśnienie wyróżnić możemy pompy: wstępne (0,25 do 0,5 bara) do wtrysków jednopunktowych (0,8 do 1,2 bara), wielopunktowych (2,5 do 4 bar) i wtrysków mechanicznych (6-7 bar). Wydatek paliwa może zawierać się w granicach od 70 do 130 litrów na godzinę. Przy wymianie należy zwrócić uwagę by nie zamontować pompy o zbyt małym wydatku. Istotne jest również by do pompowania oleju napędowego nie stosować pomp benzynowych.

Montaż nowej pompy

Benzyna chłodzi i smaruje elementy ruchome pompy. Dlatego nie wolno jej włączać &bdquona sucho” lub z zatkanym odpływem nawet na kilka sekund. Przed przystąpieniem do wymiany pompy paliwa należy ustalić przyczynę uszkodzenia pompy zamontowanej dotychczas w samochodzie. Jej uszkodzenie może być spowodowane: zanieczyszczonym paliwem, niewłaściwie założoną instalacją gazową, brakiem odpowiedniego poziomu paliwa w zbiorniku, itp. Jeśli nie zostanie usunięta przyczyna wystąpienia usterki, nowa pompa może zostać uszkodzona w bardzo krótkim czasie. Przed instalacją nowej pompy zaleca się bardzo dokładne przemycie układu paliwowego, połączone z usunięciem starego paliwa i wymianą wszystkich filtrów paliwa na nowe. Należy też ocenić stan zbiornika i przewodów paliwowych. Korozja, łuszczenie się powierzchni wewnętrznych kwalifikują te elementy do wymiany. Ważne by przy montażu zachować czystość. Stanowisko pracy oraz poszczególne części pompy powinny być utrzymane w czystości. Otwory w przewodach paliwowych i zbiorniku należy zabezpieczać na czas pracy. Opakowanie i korki zabezpieczające zdejmujemy z nowej pompy bezpośrednio przed jej zamontowaniem. Nowy filtr mocowany do pompy musi być zamontowany w tym samym położeniu (jak filtr na demontowanej pompie). W przypadku przewrócenia pompy lub upadku z wysokości, nie należy jej ponownie eksploatować. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia magnesu! W takim przypadku może dojść do awarii pompy podczas próby eksploatacji. Po sprawdzeniu sprawności połączenia elektrycznego, warto zwrócić uwagę, że niektórzy producenci np. Pierburg zalecają na czas uruchomienia nowej pompy, założenie w jej obwodzie elektrycznym, bezpiecznika o większej mocy. Jeśli po uruchomieniu silnik nie pracuje prawidłowo, należy sprawdzić ciśnienie paliwa przy pomocy manometru oraz szczelność połączeń hydraulicznych przy kołnierzu.
 

Eksploatacja

W przypadku eksploatacji pomp paliwa w samochodach zasilanych gazem LPG występuje problem starzenia się benzyny. Benzyna jest to mieszanina węglowodorów wśród których występują olefiny, łatwo ulegające różnorodnym procesom chemicznym. W efekcie powstają związki smoliste tzw. żywice. Przy normalnym zasilaniu silnika benzyną, nie ma to praktycznego znaczenia bo w zbiorniku następuje szybka rotacja paliwa. W pojazdach zasilanych gazem, zużycie benzyny jest nieznaczne. Dlatego produkty powstające podczas starzenia się paliwa mogą się osadzać na filtrze pompy paliwa i na wewnętrznych ściankach przewodów paliwowych i wtryskiwaczy. Wydaje się, że można temu przeciwdziałać przez utrzymywanie w zbiorniku małej ilości paliwa i częstej jego wymiany. Niestety elektryczna pompa paliwa pracuje przez cały czas bez względu na sposób zasilania silnika, a do swojej pracy wymaga chłodzenia przez paliwo. Latem, przy wysokich temperaturach zewnętrznych, mała ilość paliwa może doprowadzić do przegrzania i zatarcia się pompy. Jedynym sposobem pozostaje korzystanie z zasilania silnika benzyną tak, by utrzymywać minimalny poziom paliwa (więcej latem) i tankować nowe najrzadziej co 1 - 2 miesiące.
 

Reklamacje

Zgodnie z tym co napisano powyżej, zasilanie gazem LPG może być powodem problemów z pompą paliwa. Dlatego producenci pomp nie dają gwarancji na swoje wyroby, jeśli samochód ma założoną instalację gazową. W przypadku zakupionych u nas pomp, wymagamy przedstawienia dowodu zakupu i dokumentu poświadczającego montaż w wyspecjalizowanej stacji obsługi.
Więcej

POMPY PALIWA W tej kategorii nie ma produktów.