Szkolenie z klimatyzacji F-gazy z zaświadczeniem Zobacz większe

Szkolenie z klimatyzacji F-gazy z zaświadczeniem

Szkol-F-gazy

Nowy produkt

Cel szkolenia

Zapoznanie z wymogami ustawy, z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 881). Zapoznanie z procedurami obrotu czynnikiem. Przedstawienie zalecanego sposobu dokumentacji obrotu czynnikiem. Zdobycie kwalifikacji do wykonywania czynności określonych w ustawie.

Więcej szczegółów

495 Przedmioty

430,00 zł brutto

Więcej informacji

Szkolenie z  wydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz 881)

 

Co się zmieniło w 2016 roku w obsłudze klimatyzacji samochodowej?

Przede wszystkim obrót czynnika chłodniczego stał się kontrolowany. Czynnika chłodniczego w opakowaniu zbiorczym nie może już kupić osoba prywatna. Zawsze jest sprzedawany na fakturę. Dodatkowo każdy nabywca jest zobowiązany do kontroli zużycia tego czynnika i musi się z niego rozliczyć.

Co w praktyce oznacza kontrola obrotu czynnikiem? Każdy nabywca musi prowadzić rejestr zużycia czynnika chłodniczego i zgodnie z nim do 28 lutego następnego roku złożyć stosowne oświadczenie. Dodatkowo każde zużycie  musi być potwierdzone fakturą sprzedaży lub rachunkiem.

Żeby sprostać powyższym wymogom ustawodawca nałożył obowiązek przeszkolenia z zakresu obsługi fluorowanych gazów cieplarnianych, czyli w motoryzacji czynników chłodniczych R134a oraz HFO-1234yf. 

O kolejnych zmianach mówimy już na szkoleniu....

 

Kto musi odbyć szkolenie?

• Każda osoba fizyczna wykonująca czynności polegające na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji niektórych pojazdach samochodowych objętych zakresem dyrektywy 2006/40/WE oraz

• każda osoba przyjmująca dostawy substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego

jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przeprowadzonym według Rozporządzenia Komisji (WE) NR 307/2008.

 

Cel szkolenia

Zapoznanie z wymogami ustawy, z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

Zapoznanie z procedurami obrotu czynnikiem,

Przedstawienie zalecanego sposobu dokumentacji obrotu czynnikiem,

Przedstawienie raportowania do ICHP,

Zdobycie kwalifikacji do wykonywania czynności określonych w ustawie.

Program szkolenia

Część teoretyczna (4 godziny)

Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska

• Podstawowa wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych 

• Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i własności fluorowych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych,

• Wpływ czynników chłodniczych na środowisko,

     • Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP),

     • Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP),

• Podstawowa wiedza na temat stosowanych przepisów rozporządzenia (WE) 842/2006, dyrektywy 2006/40/WE oraz ustawy, z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 881),

• Powszechnie stosowane procedury odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych,

• Metody kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

 

Część praktyczna (1h)

Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie Fluorowanych gazów cieplarnianych

• Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy,

• Podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane,

• Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego.

 

Sposób organizacji szkolenia:

- Organizator: Wega s.c.

- Prowadzący: mgr inż. Jarosław Pieniek

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

ul. Żeromskiego 66/72, 01-846 Warszawa

 

Organizujemy również szkolenia wyjazdowe dla grup powyżej 15 osób. Wystarczy zgłosić do nas zainteresowanie przeprowadzenia takiego szkolenia.

Wyślij zgłoszenie na adres: wega@wega.net.pl lub zadzwoń 602 351982